top of page
 • Writer's pictureToni Hyytinen

PÄTKÄPAASTON MAHDOLLISSIA HYÖTYJÄ JA HAITTOJA

Updated: Dec 30, 2023

Tiedetään, että syömisen ajoituksella on painonhallinnalle, terveydelle ja hyvinvoinnille merkitystä ravinnon laadun ohella. Aterioiden rytmityksellä on merkitystä mm. vuorokausirytmiin, hormonituotantoon ja nälänhallintaan. Vaikka ravinnonsaannin ajoituksella tiedetään olevan merkitystä, ei tieteellinen näyttö vielä riitä johtopäätöksien tekemiseen siitä minkälainen ateriarytmi olisi paras. Sekä tiheämmän, että harvemman syömisen puolesta löytyy tutkimusnäyttöä. Käytännössä yksilön kannattaakin pyrkiä löytämään ateriarytmi, joka sopii omaan arkeen ja tukee jaksamista sekä hyvinvointia.

Erilaiset pätkäpaastot ovat nostaneen suosiotaan viimeisten vuosien aikana. Monet kokevat, että painonpudotuksen vaatima energiavaje on helpompi saavuttaa olemalla välillä kokonaan syömättä kun syömällä tasaisesti fiksusti ja laadukkaasti.

Erilaisia pätkäpaaston muotoja ovat esimerkiski vuoropäiväpaasto (paastotaan joka toinen päivä), 5:2, (kaksi ei peräkkäistä paastopäivää viikossa ja kaksi vähäkalorista päivää) ja osapäiväpaasto, jossa vuorokaudessa esimerkiski 8 tunnin aikana syödään ja 16 tuntia paastotaan.


Paaston mahdollisia hyötyjä ovat mm: (Ilander 2021)

 • Parantaa veren rasva-arvoja

 • Parantaa insuliiniherkkyyttä

 • Laskee verensokeria

 • Laskee verenpainetta

 • Laskee leposykettä

 • Vähentää oksidatiivista stressiä

 • Pienentää leptiinin pitoisuutta veressä

 • Vähentää ruokahalua

 • Lisää solujen uudistumista

 • Parantaa rasva-aineenvaihduntaa

 • Vähentää tulehdusta

 • Vaikuttaa positiivisesti proteiinisynteesiin

 • Mahdollisesti laihduttaa

 • Parantaa elimistön sisäisen kellon toimintaaMiten paasto vaikuttaa verensokeriin ja ketoaineisiin. A: normaali ruokarytmi, B: 5:2 paasto, C: 6:18 paasto(Vasim I. et al.2022).


Painonpudotus

Pätkäpaastojen on osoitettu toimivan hyvänä työkaluna painonpudotuksessa. Laihtuminen kuitenkin johtuu pätkäpaaston aiheuttamasta energiavajeesta, eikä paastosta ole osoitettu olevan painonpudotukseen suurempaa hyötyä kuin samalla energiavajeella normaalilla ateriarytmillä.

Myöskään insuliiniresistenssiin ja paastoinsuliinitasoon pätkäpaastoilla ei näyttäisi olevan enempää vaikutusta kuin perinteisellä laihdutuksella. Myös paaston sydän- ja verisuonisairaksilta suojaavat tekijät näyttäisivät perustuvan yksinkertaisesti laihtumiseen.


Syömisen rytmittäminen

Osapäiväpaastoa noudattavan kannattaa rytmittää syömisensä mielummin alkupäivään. Runsas alkupäivän syöminen tukee jaksamista ja nälänhallintaa. Lisäksi epäedullisia ruokavalintoja tulee huomattavasti todennäköisemmin tehtyä iltapäivällä ja illalla kuin aamulla ja aamupäivästä. Myös insluliiniherkkyys on alkupäivästä suurimmillaan ja laskee iltaa kohden.


Mahdollisia haittoja

Tyypillisiä pätkäpaastojen haittavaikutuksia ovat olleet päänsärky, huimaus, alhainen verensokeri ja voimattomuuden tunne. Etenkin urheilijoilla on havaittu paaston seurauksena mm. madaltuneita testosteronipitoisuuksia. Etenkin kahdesti päivässä harjoittelevien urheilijoiden voi olla haastavaa ajoittaa syömistään harjoitusten ympärille niin, että ravitsemus tukisi harjoitusadaptaatiota ja palautumista optimaalisesti. Etenkin kestävyysurheilijoilla riittävä energian sekä hiilihydraattien saanti voi olla hyvin haastavaa saavuttaa pätkäpaaston yhteydessä. Lisäksi säännöllisen energiansaatavuus sekä proteiininsaanti 3-4h välein on osoitettu tukevan harjoitusadaptaatiota ja kehonkoostumusta. Jos urheilija haluaa kokeilla pätkäpaastoa kannattaa se toteuttaa mahdollisella painonpudotusjaksolla, jolloin harjoittelu on myös kevyempää.

Mahdollisten haittavaikutusten vuoksi pätkäpaastoa ei suositella raskaana oleville, alle 12 vuotiaille eikä dementiasta, hormonaalisesta epätasapainosta tai syömishäiriöstä kärsiville.


Lopuksi

Vaikka pätkäpaaston mahdollisista hyödyistä terveyteen on saatu jonkin verran näyttöä, ei se kuitenkaan näytä merkittävästi parantavan terveyttä tai tukevan painonhallintaa suhteessa lievään energiavajeeseen tasaisella ateriarytmillä. Tutkimuksissa saavutetut pätkäpaaston hyödyt näyttäisivät pääosin liittyvän paaston vaikutuksesta sisäiseen kelloon ja vuorokausirytmiin, suolistomikrobiotaan ja laihtumiseen. Vastaavat hyödyt voidaan saavuttaa ns. normaalillakin säännöllisellä ateriarytmillä. Suurin osa tutkimuksista on toteutettu eläimillä tai ylipainoisilla, joten tuloksia ei kannata soveltaa esimerkiksi urheilijoihin.

Pätkäpaasto voi olla hyvä työkalu painonpudotukseen/painonhallintaan etenkin vähän liikkuvilla jos sen kokee mielekkääksi ja omaan elämänrytmiin sopivaksi. Pätkäpaastoa noudattaessa on kuitenkin tärkeää huolehtia riittävästä kasvisten, kuidun, proteiinin ja terveellisten rasvojen saannista. Koska pätkäpaastosta ei ole todettu olevan merkittäviä hyötyjä tasaiseen ateriarytmiin verrattuna, en lähtisi pätkäpaastoa urheilijoille ja muille runsaasti liikkuville suosittelemaan.

'

Lähteet:

Ilander O. Liikuntaravitsemus 3.0. VK-Kustannus Lahti 2021


Mandal S. et al. Intermittent fasting: eating by the clock for health and exercise performance 2022


Valtanen T. Painonpudotuksen toteuttaminen urheilijalla luentotallenne. Urheilijan painonhallinta opintojakso. Itä-Suomen yliopisto 2020.


Varady K. et al Cardiometabolic Benefits of Intermittent Fasting

Annual Review of Nutrition

Vol. 41:333-361 (Volume publication date October 2021)


Vasim I. et al. Intermittent Fasting and Metabolic Health 2022


Shalabi H. et al Intermittent Fasting: Benefits, Side Effects, Quality of Life, and Knowledge of the Saudi Population

Post: Blog2_Post
bottom of page